Is het collectieve aanbod van CZ goedkoper dan het individuele aanbod van CZ?